در پی در خواست شورای شهر و جمعی از جوانان بندرلنگه؛
پیگیری واگذاری زمین ویلایی به متقاضیان بندرلنگه توسط نماینده مردم غرب هرمزگان صورت گرفت
با توجه به درخواست شورای شهر و جمعی از جوانان بندرلنگه مبنی بر واگذاری زمین بصورت ویلایی در قالب طرح جهش تولید مسکن، روز گذشته در نشست نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس با استاندار هرمزگان این در خواست بیان و پیگیری شد.