معاون فرماندار بندرلنگه:
تشریفات زایدبانکی وام گیرندگان را با مشکل روبروکرده است/ چوب لای چرخ حرکت اشتغالزایی نگذاریم

معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار شهرستان بندرلنگه گفت: متاسفانه تشریفات زاید بانکها سبب رکود و وام گیرندگان را بامشکل روبرو کرده است .   به گزارش کنگ خبر، جلسه کمیته اشتغالزایی و سرمایه گزاری بندرلنگه با حضورمهندس مرادزرهی معاون عمرانی فرمانداری، رمضانی رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی و اعضای این کمیته در محل سالن