همکاری روابط عمومی شهرداری بندرلنگه با رسانه‌ها ستودنیست / توسعه شهری؛ نتیجه تعامل مدیریت شهری و رسانه‌ها

رسانه های شهری به عنوان زبان گویای شهروندان نقش بی نظیری در ساماندهی امور، مطابق با خواست و نیاز مردم دارند و این جایگاه به ویژه در مدیریت شهری به دلیل ارتباط مستقیم خدمات شهری با آسایش مردم، تعیین کننده تر است و حال همکاری روابط عمومی شهرداری بندرلنگه با رسانه‌ها ستودنیست.

گزینه‌های احتمالی شهرداری بندرلنگه در شورای پنجم

در محافل سیاسی از گزینه‌هایی محتمل برای تصدی بر شهرداری بندرلنگه نام برده می‌شود، گزینه‌هایی که البته تنها بر اساس حدس و گمان‌های رایج نامشان در این لیست آمده است و احتمال دارد با تمام شدن عمر شورای چهارم، یکی از آن‌ها سکان هدایت شهرداری بندرلنگه را در دست بگیرد.