نائب رئیس تعاونی صنایع دستی وگردشگری بانوان بندرلنگه
کالاهای چینی بلای جان صنایع دستی در کشور / حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی سبب کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شو

نائب رئیس شرکت تعاونی صنایع دستی وگردشگری بانوان امید بندرلنگه گفت: حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی سبب کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. افرادی که در این صنایع مشغول فعالیت هستند می‌توانند در کانون خانواده حضور داشته و از ظرفیت‌های فضای مسکونی خود برای اشتغال خود و خانواده استفاده کنند.  سنا شهابی امروز در گفت