۱۱ دستگاه تاکسی وارد ناوگان تاکسیرانی بندرلنگه می‌شود...

مسئوول واحد تاکسیرانی بندرلنگه از ورود ۱۱ دستگاه تاکسی به ناوگان تاکسیرانی این بندر داد. محمد شکوهی امروز در گفت‌وگو با کنگ خبر اظهار کرد: برای خارج کردن تاکسی‌های فرسوده از ناوگان تاکسیرانی بندرلنگه و نوسازی آنها ۱۱ دستگاه تاکسی جدید جایگزین تاکسی‌های فرسوده این شهر می‌شود. وی با بیان اینکه با ...