استاندار هرمزگان :
هرمزگان ۷هزارتن تولید ماهی در قفس دارد

استاندار هرمزگان گفت: در حال حاضر هرمزگان حدود ۷هزارتن تولید ماهی در قفس دارد و ظرفیت ما در این استان حدود ۱۴۳هزار تن است و ما باید به این قابلیت ۱۴۳ هزار تن برسیم و این جز برنامه‌های ما، مسؤولان ملی ما در دولت و نمایندگان مجلس است.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان:
بندرلنگه بعد از شهیدرجایی مهمترین بندر هرمزگان است

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توچه به انتظاراتی که مردم از گذشته پر رونق خود دارند باید سیر تحولات اقتصادی را در بندرلنگه بیشتر ببینیم چرا که بندرلنگه بعد از بندرشهیدرجایی مهمترین بندرهرمزگان است.

معاون درمان وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان شهدای بندرلنگه:
بیمارستان شهدای بندرلنگه با کمبود بخش و تخت های ویژه مواجه است

معاون درمان وزیر بهداشت پس از بازدید، مهم ترین مشکل بیمارستان شهدای بندرلنگه را کمبود بخش ها و تخت های ویژه دانست و گفت: با اولویت داشتن بخش ویژه نوزادان مقرر شده این بخش هفته آینده راه اندازی شود.