رئیس اداره منابع طبیعی بندرلنگه خبر داد
بازدید رییس دفتر کارگروه کنترل گالی سازمان جنگلهای کشور از گالی های کندران

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه از حضور مهندس اکبری رییس دفتر کارگروه فرسایش خاک،کنترل گالی از سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور و هیات همراه خبر داد.

به گزارش کنگ خبر؛
زنگ خطر گالی‌های روستای کندران به صدا درآمد/ خطر ناشی از گالی‌های کندران، در آینده باعث کوچ اهالی این روستا می‌شود+ تصاویر

بارش‌های شدید باران در روزهای اخیر در روستای کنداران باعث پیشروی ۱۵متری گالی‌ها و فراسایش خاک اطراف روستای کنداران بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه شده است و این زنگ خطری است برای روستای کندران، که توسط این فرسایش خاک تهدید می‌شود.