به گزارش کنگ خبر،
تلاش‌های مؤسسه زنان حامی مهرورز برای توانمندسازی زنان بندرلنگه

بیشترین مشکل زنان اعتیاد همسرانشان و همچنین طلاق است؛ چراکه درصد طلاق در شهرستان افزایش یافته است. البته، سازمان‌های مردم‌نهاد توانسته‌اند به خوبی کار کنند و در این زمینه راهنمایی زن و شوهرها و حمایت از آن‌ها برای جلوگیری از طلاق نقش مثبتی داشته‌اند.