به گزارش کنگ خبر، نون به نرخ روز خوردن به این معنی نیست که یک روز نان را ۲۰۰ تومان و بعد از چند روز ۵۰۰ تومان خرید و خورد. نان به نرخ روز خور اصطلاحی است که در مورد ناهنجاری های اجتماعی بعضی افراد به کار می رود.

دکتر غلامرضا قاسمی کبریا مدرس دانشگاه و برگزار کننده دوره های آموزشی تحکیم بنیان خانواده در مورد این اصطلاح و شخصیت و زمینه های بروز آن در افراد با باشگاه جوانی برنا گفت و گو کرد.

بعضی افراد حزب باد هستند و از شرایط نهایت سواستفاده را کرده و فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند این افراد تیپ شخصیتی خودبین دارند آنها گمان می کنند که همه عالم متعلق به آنهاست. در موقعیت های مشترک و عمومی فرصت های دیگران را تصرف یا به آن لطمه وارد می کنند.

این افراد به این کار عادت کرده اند و معمولا رفتارشان به صورت ارادی نیست و کار خود را به صورت زرنگی توجیح می کنند.

این دسته افراد برای بدست آوردن منافع شروع به تملق می کنند تملق و تجلیل کردن را تا زمانی ادامه می دهند که برای آنها منافع وجود داشته باشد و اگر آن شخص موقعیت خود را از دست داد شروع به بدگویی می کند. نون به نرخ روز خورها به جز تحقیر اجتماعی چیزی برای جامعه ندارند.

مدیر موسسه مشاوره قلم صنع ریشه های این رفتار را تربیت محیطی می داند و اشاره می کند: تربیت خانوادگی و محیط اجتماعی این افراد را در انجام این رفتار تشویق کرده اند. برای مثال اگر نون به نرخ روز خور برای بدست آوردن خواسته های خود حقوق دیگران را ضایع کرد در همان ابتدا خانواده او را مورد نکوهش قرار دهند یا در جمع دوستان به جای تشویق وی روابط خود را با او قطع کنند دیگر شخص به این عمل نمی پردازند. به طور کلی تربیت محیطی در این قضیه بسیار تاثیر گذار است.

این استاد دانشگاه به لزوم ارزش گذاری مشخص در این زمینه تاکید می کند و می گوید: مراکزی که مدیریت فرهنگی را بر عهده دارند باید در این زمینه ارزش گذاری انجام دهند رسانه ها مصداق زشتی این رفتار که باعث تضیع حقوق اجتماعی و فردی می شود نشان دهند / برنا