سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۵
کد خبر : 20908
شهردار بندرچارک : بندر چارک در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد/ اراده جدی مدیران ارشد و مسئولان محلی برای توسعه بندرچارک

شهردار بندرچارک  از عزم واراده جدى مدیران ارشــد و مسئولان محلى براى توسعه و تحول شــهر بندر چارک خبرداد و گفت: نقشــه راه این شــهر بر پایه گردشــگری و تجارت تدوین شده است و تا کنون گام هاى مؤثرى با حمایت همه جانبه مدیران برداشته شــده اســت و با این اقدامات بندر چارک در آستانه تحول بزرگى قرار دارد.

به گــزارش کنگ خبر، بندرچارک مرکز بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان است و یکى از اصلى ترین راه ها براى سفرهاى زمینى به جزیره کیش محســوب مى شود.

 

چارک یکی از بنادرفعال منطقه اســت و روزانــه تردد دریایى زیادى بــه جزایر همجوار از ایــن بندرانجــام مى گیرد.

 

 

علاوه برایــن اخیراً باتأکیدات استاندارى هرمزگان و مسئولان محلى اقدامات زیر بنایى و توسعه اى زیادى در این منطقه در حال انجام است.

 

 

همچنین با تأکیدات دکتر انصارى لارى مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش در جهت رفع محرومیت از مناطق همجوار و ارائه خدمات مناسب و ایجاد تسهیلات در بندر چارک به عنوان مبدا ورودى دریایى و بندر پشــتیبان جزیره برنامه ریزى ها و جلساتى پیرامون نقشه راه و رسیدن به اهداف پیش بینى شــده دراین منطقه در حال انجام اســت و یکى ازآخرین اقدامات نیز احداث بندر صیادى و راه دسترســى و آبنماى بندر چارک بود که با مشــارکت سازمان منطقه آزاد کیش و استاندار هرمزگان صورت خواهد گرفت.

 

 

محمــد خدنگ شــهردار بندر چارک در گفت وگو با خبرنگار کنگ خبر، اعــلام کرد که”نقشــه راه این شــهر بر پایه گردشــگری و تجارت تدوین می شــود ” امروز و در کمتر از یک ســال شــاهد حرکت به سمت این شعار تحولى در عمل هستیم و نتایج اولیه برنامه ریزی بلند مدت در حال نمایان شدن است. با نگاهى گذرا به این منطقه استراتژیک ، تحرک و تحول در ابعاد مختلف برنامه ریزی و اجرایی کاملا مشهود است .

 

 

به نظر می رسد با توجه اقدامات صورت گرفته و اخبار منتشر شده در موردپروژه های آینده شهر- بندرچارک ، این منطقه شاهد تحولی بزرگ در حوزه هاى مختلف از جمله اقتصاد و گردشگرى و ارائه خدمات مطلوب به مردم و ساکنان منطقه باشد.

 

 

محمد خدنگ ضمن ترسیم آینده اى روشن و رو به رشد براى شهر بندر چارک گفت: عوامل متعددى در این نگاه تحولى و توسعه محور دخیل بوده اند از جمله: تدوین برنامه و نقشــه راه ، آغاز مطالبه گرى و برنامه ریزی جهت تحقق این برنامه ها و اجرایی نمودن برنامه جامع .

 

 

شهردار بندر چارک یکى دیگر از عوامل مهم رشد و توسعه این منطقه را وجود و حضور شــخصیت ها و مدیران تاثیــر گذار ، پیگیر و مثبت اندیش خواند و از آنان به عنوان حامیان اصلى برنامه های مؤثر دراین تحول یاد کرد .

 

خدنــگ از دکتــر همتی اســتاندار هرمــزگان ، دکتر انصــاری لاری مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد کیش ، شــریفی نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شــوراى اســلامى و دکترآباد فرماندار شهرستان بندرلنگه به عنوان چهــار ضلــع مربع این موفقیت و تحول یــاد کرد و افزود: این عزیزان نقش بسیار مؤثر و سازنده اى در موفقیت های حاصل شــده داشتند و همیشــه همراه و حامی برنامه های تحولی شهر چارک بوده اند.

 

شهردار بندرچارک ادامه داد:شاید در حلقه های مدیریتى امروز و در کمتر جایی بتوان این هارمونی موفق از مدیران را یافت و این بســیار حائز اهمیت است .

 

 

مجموعه استانداری هرمزگان از شخص استاندار ، معاونین و فرماندار بصورت شبانه روزی برای پیشرفت و پیشبرد اهداف فعال هستند و این موضوع بسیار تحسین برانگیز است .

 

 

خدنــگ، عملکرد مدیر عامل، اعضاى هیئت مدیره و معاونین سازمان منطقه آزاد کیش ، مدیرعامل توسعه بنادر وفــرودگاههاوهیئت مدیره شــرکتهاى تابعه و تمامى مسولان سازمان منطقه آزاد کیش را که با نگاه بسیار مثبت در جهــت ایجاد تحــول در مناطق همجوار جزیره کیش و على الخصوص شهر چارک تلاش مى کنند شایسته تقدیر دانســت و اظهار امیدوارى کرد: با نظرات مثبت و ســازنده این مسئولان در آینده اى نزدیک شاهد تحولات اساسى دراین شهر خواهیم بود.

 

 

خدنگ در ادامه  اظهارکرد:برای تحقق بســیاری از توافقات صورت گرفته درجهت رشدوتوسعه چارک مدیران متحمل ساعت هاو روزها تلاش وزحمت شــدندورنج مســافرتهای هوایــی، دریایی و زمینی براى شــرکت در جلســات را به جان خریدند.

 

 

اســتاندار هرمزگان به همــراه معاونین جهت بازدیدحضورى و آشــنایى با مســائل و مشکلات جارى دوبار به بندرچارک سفر کرد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و هیئت همراهشــان نیز بارها برای برسی مشکلات به شهر- بندر چارک سفر داشتند همینطور دکتر آباد فرماندار سختکوش بندرلنگه بارهاوبارهابا وجودتمام مشکلات ومشغولیتهاى کارى در جلسات حاضر شدند و برای تحقق اهداف تلاش نمودند.

 

 

شهردار چارک با بیان اینکه تمام این تلاش ها، پیگیرى ها، همدلی ها وهمکاری ها امروز نتایج مهمى را به همراه خود داشته است، گفت: صدور مجوزهای لازم جهت راه اندازی بازارچه و ترخیص بار ملوانی و توسعه بندرتجاری ، امضای توافقات جهت حل مشــکل چندین ساله جاده مرگبار سه راهی تا شــهر بندرچارک ، توافق جهت ســاخت وتکمیل بلوار کیش در بندرچارک ، توافق جهت ساخت بندرصیادی ، توافق جهت احداث زیرســاخت های مورد نیاز مسافران توســط منطقه آزاد کیش در شــهر، توســعه و آماده سازی ۵۶هکتارزمین مســکونی جهت واگذاری به شهروندان و حل مشــکل دیرینه زمین مسکونی و طراحی منطقه نمونه گردشگری جهت توسعه پایدار گردشگری در منطقه خور و جنگل حرای بندرچارک؛ ماحصل این تلاش ها اســت و اینگونــه اقدامات بندر چارک را در آســتانه تحول بزرگ قرار داده است.

 

محمــد خدنــگ در پایان با تأکید بر اینکه همه مواردفوق بواســطه تــلاش، همکاری، مســاعدت و همفکری مسولین محلی ، شهرستانی ، استانی و ملی است که در نوع خود بی نظر اســت ادامه داد: این اقدامات می تواند ســرآغاز تحولی بسیار مهم برای شهر بندرچارک باشد.

 

انتهای پیام/ک

عکاس : گزارش : منبع خبر : مرجع خبر :

نظرات :

یک دیدگاه

  • سلام , مهمان